Waarderingsspecialist onderneming

Bij een overdracht van een onderneming is het van groot belang om te weten wat een reële verkoopprijs is. De meest objectieve methode om een onderneming te waarderen is de ‘contante waarde van de kasstromen’ methode, in Engels; discounted cashflow (DCF). Een DCF waardering is gebaseerd op de toekomstige verwachte resultaten van de onderneming. Het is dus van belang om de toekomstige winsten zo goed mogelijk te voorspellen en de daarbij gehanteerde veronderstellingen te benoemen. Dit vraagt een zekere creativiteit. Het is de kunst om rekening houdend met het verleden en verwachte toekomstige omstandigheden tot een goede prognose van resultaten te komen. Kennis van de onderneming, het verdienmodel, het risicoprofiel en de marktpositie van de onderneming speelt daarbij een belangrijke rol.

Waarom kiest u voor Lubbinge Advies om uw onderneming te laten waarderen?

Lubbinge Advies heeft veel ervaring met waarderingen van mkb-ondernemingen: 

  • We treden regelmatig op bij het afstemmen van een waardering met de belastingdienst maar ook voor verkopers of kopers van ondernemingen of bij geschillen tussen aandeelhouders
  • We kunnen op efficiënte wijze tegen vaste scherpe tarieven tot een kwalitatief goede waardeberekening komen
  • Onze meerwaarde ligt ook in onze specialistische kennis van jaarrekeningrecht en fiscaal recht.

Mede hierdoor pikken wij onjuistheden in jaarrekeningen, die vervolgens ook leiden tot verkeerde veronderstellingen bij een waardeberekening, er eerder uit. En we kunnen u ook goed adviseren bij de fiscale aspecten van een verkoop of aankoop van een onderneming. Dus u heeft meerdere specialisaties in 1 adviseur.

Contact opnemen 

Een vrijblijvende afspraak inplannen om kennis te maken met Lubbinge Advies? Dat kan door contact op te nemen. U vult eenvoudig het contactformulier in of belt naar 020-7585753.