Fiscaliteit

 • Verzorgen belastingaangiftes
  • Aangiftes inkomstenbelasting
  • Aangiftes vennootschapsbelasting
  • Aangiftes omzetbelasting en ICP
  • Aangiftes loonbelasting
  • Aangiftes erf- en schenkbelasting
  • Aangiftes dividendbelasting
 • Belastingadvies
  • Advisering over optimalisatie fiscale positie of fiscale vermogensplanning
  • Advisering over fiscale aspecten van herstructureringen, opvolging of verkoop onderneming
  • Advisering over internationale fiscale vraagstukken

Accountancy

 • Accountantsverklaringen
  • Jaarrekeningen (bijvoorbeeld voor bank, SGR of Niwo of subsidieverstrekker)
  • Subsidieverklaringen
  • Prognoses
 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Waardering onderneming
  • waarderingsrapport; discounted cash flow berekening
 • Financieringsaanvraag

Administratief

 • Verwerken en/of controleren financiele administraties
 • Verwerken loonadministraties
 • Opstellen tussentijdse cijfers