Fiscaliteit

 • Verzorgen belastingaangiftes
  • Aangiftes inkomstenbelasting
  • Aangiftes vennootschapsbelasting
  • Aangiftes omzetbelasting en ICP
  • Aangiftes loonbelasting
  • Aangiftes erf- en schenkbelasting
  • Aangiftes dividendbelasting
 • Belastingadvies
  • Advisering over optimalisatie fiscale positie of fiscale vermogensplanning
  • Advisering over fiscale aspecten van herstructureringen, opvolging of verkoop onderneming
  • Advisering over internationale fiscale vraagstukken

Accountancy

 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Financieringsaanvraag

Waardering onderneming (lees meer)

 • Waardering t.b.v. verkoop of aankoop van een onderneming
 • Geschillen over de waarde van een onderneming tussen aandeelhouders of ondernemers
 • Second opinion op een waardering
 • Waarderingen t.b.v. fiscale doeleinden
 • Tussentijdse waarde indicaties

Administratief

 • Verwerken en/of controleren financiële administraties
 • Verwerken loonadministraties
 • Opstellen tussentijdse cijfers