Voorlopig genoeg protest tegen wetsvoorstel afschaffing monumentenaftrek/ scholingsaftrek

Gepubliceerd op: 20-11-2016

De behandeling van dit slechte wetsvoorstel is na stevige kritiek vanuit de samenleving en tweede kamerleden uitgesteld tot na de verkiezingen. Volkomen terecht. Een verdere reactie hierop leest u onderstaand.

De behandeling van dit slechte wetsvoorstel is na stevige kritiek vanuit de samenleving en tweede kamerleden uitgesteld tot na de verkiezingen. Volkomen terecht.

De regelingen stonden op een lijstje van complexe fiscale regelingen opgesteld door staatssecretaris Wiebes. Op deze lijst stonden bijna alle persoonsgebonden aftrekposten en ook de hypotheekrenteaftrek. Bij deze regelingen heeft de belastingdienst een informatieachterstand en kan de onderliggende informatie niet verzameld worden in de vooringevulde aangifte. Hier houdt Wiebes niet van. Om hier vanaf te zijn noemt hij regelingen complex om ze vervolgens af te kunnen schaffen. Opgeruimd staat netjes, lekker belangrijk al die aftrekposten. 

Of zijn collega minister Bussemaker komt met ingewikkelde termen als een te hoog ‘dead weight loss’ gehalte van bepaalde regelingen. De partij achter deze term is het CPB. Zij hebben gekeken of relatief meer mensen van scholingsaftrek gebruik maakten als hun inkomen hierdoor in een lagere belastingschijf werd belast. Vervolgens verbinden ze aan deze meting de conclusie of een aftrekpost effectief is. Ook een bijzondere redenatie. Alsof mensen hun studiekeuze laten afhangen van de belastingschijf waar hun inkomen in wordt belast?! En dit is dan basis is om te concluderen dat een regeling niet effectief is. Verder geen empirisch onderzoek gedaan. We worden belazerd. Maar gelukkig zitten er ook verstandige mensen in de tweede kamer.