Fiscaal geruisloze overdracht VOF belang

Gepubliceerd op: 28-11-2021

Het is mogelijk om een belang in een vof of maatschap fiscaal geruisloos over te dragen. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Recentelijk heb ik een vof geholpen met de uittreding van 1 van de 2 vennoten. Bij de uittreding hebben we gebruik gemaakt van de doorschuiffaciliteit tussen ondernemers. Deze fiscale faciliteit in de inkomstenbelasting voorkomt belastingheffing over de overdracht van een vof of maatschap. Belangrijkste voorwaarde is dat de ondernemers minimaal 3 jaar samen in de vof zitten.

Het idee van de faciliteit is dat de belastingclaim op de stille reserves en/of goodwill in de onderneming wordt overgenomen door de koper. Dit vindt plaats doordat de koper de fiscale boekwaardes van de verkoper overneemt. De koper krijgt de belastingclaim gecompenseerd door de verkoper in de verkoopprijs. Een rekenvoorbeeld kan eea verduidelijken.

Stel dat het fiscale eigen vermogen van de verkoper €50k was en een verkoopsom voor zijn belang van €150k is overeengekomen. Dit betekent dat de koper €100k meer betaalt dan de boekwaarde = goodwill. Bij een normale overdracht zou de verkoper €100k goodwill als stakingswinst moeten verantwoorden en hier inkomstenbelasting over betalen in het progressieve tarief. Hij mag hier alleen nog eenmaal in zijn leven een stakingswinstaftrek van €3.630 op in aftrek brengen. Maar een eventuele desinvesteringsbijtelling komt nog wel voor zijn kiezen. Als de stakingswinst geheel in hoogste belastingschijf valt zou de belasting bedragen: 100k-3,6k=96,4k -14% mkb winstvrijstelling=82,9k*49,5%=41k. De koper activeert 100k goodwill op zijn balans en mag deze in 10 jaartermijnen ten laste van de winst brengen.

Bij toepassing van de doorschuiffaciliteit wordt de onderneming fiscaal geacht niet te zijn gestaakt en betaalt de verkoper geen belasting over de stakingswinst. De koper krijgt de contante waarde van de latente belastingclaim gecompenseerd. Het contant gemaakte belastingtarief voor een goodwill aftrekpost die in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt, kan in het MKB berekend worden op ongeveer 20%. De koper krijgt dus 20%*100k=20k gecompenseerd op zijn koopprijs en betaalt dus geen 150k maar 130k voor de overname. De doorschuiffaciliteit fungeert daarmee feitelijk als een financieringsinstrument, de deal wordt beter financierbaar. Enige nadeel voor de koper is nog wel dat de koopsom direct in mindering wordt gebracht op zijn eigen vermogen. Zijn vermogenspositie verslechtert hierdoor en daardoor kan hij mogelijk minder gemakkelijk een eventuele financiering afsluiten.