Bijtelling tarief auto weer baseren op werkelijk prive gebruik

Gepubliceerd op: 14-04-2019

Als een auto zakelijk wordt aangeschaft vindt fiscaal een correctie plaats over het prive autogebruik van de ondernemer of werknemer. Als hoofdregel wordt de bijtelling berekend obv een fictie van 22% (tarief 2019) van de cataloguswaarde (nieuwwaarde). In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen de fictie en de werkelijke kosten van het prive gebruik.

Als een auto zakelijk wordt aangeschaft vindt fiscaal een correctie plaats over het prive autogebruik van de ondernemer of werknemer. Als hoofdregel wordt de bijtelling berekend obv een fictie van 22% (tarief 2019) van de cataloguswaarde (nieuwwaarde).

De werkelijke kosten van het gebruik van een auto bestaan uit afschrijving op de aankoopwaarde van de auto en de overige gebruikerskosten (brandstof, verzekeringen, wegenbelasting, onderhoud, parkeerkosten). De gemiddelde afschrijving (ex btw) op een nieuwe auto bedraagt ongeveer 11% per jaar gedurende de eerste 5 jaar. De overige gebruikerskosten van een niet elektrisch aangedreven auto bereken ik gemiddeld ook op circa 13% van de cataloguswaarde per jaar (zie voor berekeningen onderstaand). Indien als uitgangspunt wordt genomen dat de auto 50% prive wordt gebruikt, zou een redelijke bijtelling 12% bedragen (50%*24%). Bij 75% prive gebruik behaal je dan 6% ((75%-50%)*24%) fiscaal voordeel tov de cataloguswaarde en bij 25% prive gebruik behaal je 6% fiscaal nadeel.

De afschrijving op 2de handsauto's met een ouderdom van bouwjaar 6 tot en met 10 ligt gemiddeld circa de helft lager dan de gemiddelde afschrijving van auto’s in bouwjaar 1 tot en met 5. Een redelijk bijtelling tarief voor het prive gebruik van deze auto’s zou dan ongeveer 9% (5,5%+13%*50%) moeten bedragen.

De afschrijving op auto’s vanaf jaar 11 is gemiddeld nog vrij beperkt en kan verwaarloosd worden. Een redelijke bijtelling voor auto’s in deze ouderdomscategorie zou dan circa 6,5% moeten bedragen.

Nu geldt voor youngtimers (auto’s met ouderdom > 15jaar) een bijtellingtarief van 35% van de actuele waarde. Als de actuele waarde van een auto ouder dan 15 jaar op 10% (niet conservatief) van de nieuwwaarde wordt gesteld dan is de naar de nieuwwaarde omgerekende bijtelling voor deze auto’s dus 3,5%. In deze regeling geniet de belastingbetaler dus een fiscaal voordeel over circa 3% van de cataloguswaarde.

Voor 100% elektrisch aangedreven auto’s geldt een 18% lager bijtelling tarief (tot 50k aanschafwaarde). Op basis van bovenstaande aannames zou de elektrische rijder gemiddeld 8% (12%-4%) van de cataloguswaarde aan fiscaal voordeel genieten tov het werkelijk prive gebruik. Elektrische auto’s hebben echter lagere gebruikerskosten. Als de gemiddelde gebruikerskosten 35% lager liggen rechtvaardigt dat dan sowieso een circa 2% lager bijtelling tarief voor elektrische auto’s.

Op basis van mijn berekeningen concludeer ik dat het huidige bijtelling tarief van 22% in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke kosten van het werkelijke prive gebruik.

Dit jaar brengt de staatssecretaris zijn 3de autobrief uit waarin de autobelastingen vanaf 2021 worden gepubliceerd. Het zou goed zijn de bijtelling tarieven eens fundamenteel te heroverwegen en de ficties te baseren op een redelijke inschatting van het werkelijk prive gebruik. Ook is differentiatie van het bijtelling tarief op basis van ouderdom van de auto wenselijk.

  nieuw   nieuw nieuw aanschaf bouwjr 6    
Cataloguswaarde    50.000      50.000  50.000  17.813   Afchrijvingstabel cumulatief
km per jaar    30.000      60.000  15.000  30.000   jr 1 19% 19%
              jr 2 16% 34%
Afschrijving p jr (ex btw na bpm)      5.456 11%      5.456    5.456    2.331   jr 3 12,5% 47%
Brandstof (benzine) ex btw      3.300 7%      6.600    1.650    3.300   jr 4 10,0% 57%
Wegenbelasting         720 1%         720        720        720   jr 5 7,5% 64%
Verzekering         840 2%         840        840        840   jr 6 7,5% 72%
Onderhoud         750 2%         750        750        750   jr 7 5,0% 77%
parkeerkosten         750 2%         750        750        750   jr 8 5,0% 82%
totale zakelijke kosten    11.816      15.116  10.166    8.691   jr 9 5,0% 87%
% kosten tov nieuwwaarde 23,6%   30,2% 20,3% 17,4%   jr 10 5,0% 92%
                   
    werkelijk privegebruik          
Kosten privegebruik nieuwe auto, 30000km, 5jr in bezit en 50% werkelijk privegebruik      5.908 11,8%              
Kosten privegebruik nieuwe auto, 30000 km, 5jr in bezit en 75% werkelijk privegebruik      8.862 17,7%              
Kosten privegebruik nieuwe auto, 60000 km, 5 jr in bezit en 50% werkelijk privegebruik      7.558 15,1%              
Kosten privegebruik aanschaf auto bouwjr 6, 30000 km, 5jr in bezit  en 50% werkelijk privegebruik      4.345 8,7%              
Kosten privegebruik aanschaf auto bouwjr 6, 30000 km, 5jr in bezit en 75% werkelijk privegebruik      6.518 13,0%