Afschaffing van dividendbelasting: verspilling van belastinggeld

Gepubliceerd op: 23-11-2017

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is gepubliceerd. Er staan een aantal opmerkelijke voorstellen tot wijziging van fiscale wetgeving in. Hieronder wordt ingegaan op het voorstel tot afschaffing van de wet op de dividendbelasting.

Het kabinet Rutte III heeft aangekondigd de dividendbelasting te willen afschaffen. Als motief wordt het vestigingsklimaat genoemd, oftewel de werkgelegenheid die hoofdkantoren van multinationals bieden. Daarbij is de aanname dat de afwezigheid van dividendbelasting tot meer vraag naar aandelen in Nederlandse multinationals leidt, hetgeen de prijs van deze aandelen moet opdrijven, waardoor deze bedrijven minder snel worden overgenomen en de hoofdkantoren in Nederland blijven.

In deze redenatie zitten nogal wat aannames. Of afschaffing van dividendbelasting ook tot meer vraag naar aandelen leidt is maar zeer de vraag.

In veel gevallen fungeert dividendbelasting slechts als een voorheffing op de inkomstenbelasting (particulieren) en op de vennootschapsbelasting (bedrijven). De gevolgen van afschaffing van de dividendbelasting zijn in binnenlandse situaties beperkt omdat de eindheffing in de vorm van inkomsten- of vennootschapsbelasting blijft bestaan.

Ook voor buitenlandse belastingplichtigen geldt waarschijnlijk in veel gevallen hetzelfde. De dividendbelasting die de buitenlandse aandeelhouder in Nederland betaalt is een voorheffing op de inkomsten- of vennootschapsbelasting die hij in zijn woonland betaalt. Als er een belastingverdrag is tussen het woonland van de aandeelhouder en Nederland krijgt de aandeelhouder een verrekening van de Nederlandse dividendbelasting. Nederland heeft met veel landen belastingverdragen afgesloten dus die kans is vrij groot. En zonder belastingverdrag kan het woonland ook eenzijdig een voorkoming van dubbele belastingheffing hebben ingeregeld.

In het geval dat de aandeelhouder een verrekening krijgt van Nederlandse dividendbelasting, betaalt hij dus feitelijk niet minder belasting zonder Nederlandse dividendbelasting, want het woonland heft dan gewoon meer inkomsten- of vennootschapsbelasting bij. Wat er feitelijk gebeurt is dat Nederland zijn deel van het heffingsrecht op dividenden overdraagt aan buitenlandse overheden. Waarom zou je dat doen? 1,4 Miljard belastinggeld wordt hiermee jaarlijks weggegooid.

Voor dit geld kan de aangekondigde belasting op de eigen woning zonder hypotheeklening (1,1miljard) worden teruggedraaid en een deel van de aftopping van aftrekposten in inkomstenbelasting op het lage tarief (800 Millo).